Folkene bag

Poul V. B. Jensen

Initiativtager og producent

Poul V. B. Jensen er rektor på GUX-Sisimiut og initiativtager til projektet. Han har ud over meget andet været ansvarlig for økonomien, funding og store dele af planlægningen.

Poul har gennem de senere år været optaget af at udvikle GUX-Sisimiuts viden og indsats på kollegieområdet, og dette projekt skal ses i forlængelse af denne ambition og to tidligere projekter. Formålet er at øge kollegieelevernes generelle trivsel, blandt andet ud fra ideen om, at jo bedre eleverne har det, desto bedre præsterer de – og jo flere vil dermed gennemføre GUX.

Martin Svinkløv

Instruktør og kreativ ansvarlig

Martin Svinkløv er dramaturg, og studerer på Aarhus Universitet. Blandt megen anden engagement i Grønland har han været efterskolelærer i Qasigiannguit og lavet dokumentarfilmen Arfernat.

I dette projekt har Martin blandt meget andet udført feltarbejde, filmet og deltaget i det analytiske arbejde, samtidig med at han har haft det overordnede ansvar for filmens dramaturgi, visuelle udtryk og redigering.

Rune Bundgaard

Instruktør og projektleder

Rune Bundgaard er pædagogisk antropolog og har et langt engagement i Grønland, som blandt andet tæller tre år som efterskolelærer, en lang række kurser som it-pædagogisk konsulent, flere etnografiske feltarbejder og dokumentarfilmen Arfernat.

I dette projekt har Rune fungeret som daglig projektleder, han har blandt meget andet udført feltarbejde, filmet, haft ansvaret for analysearbejdet og været co-editor. Han er desuden indehaver af firmaet Vidvinkel, hvori filmen er produceret.

Ida Wentzel Winther

Videnskabelig konsulent

Ida Wentzel Winther er kultursociolog og lektor på DPU, Aarhus Universitet. Hun har gennem mange år udført adskillige former for hverdaglivsforskning med fokus på blandt andet hjemlighed, søskende og mobilitet. Ida har gennem sin forskning været optaget af lyd og materialet og desuden lavet flere forskningsfilm.

I dette projekt har Ida deltaget i feltarbejdet i tre uger, været akademisk sparringspartner gennem hele projektet og været tilknyttet som videnskabelig konsulent.

Erik Mortensen

Kreativ Konsulent

Erik Mortensen har baggrund i både den computertekniske og den pædagogiske verden, har tideligere boet i Grønland og er i dag indehaver af firmaet Ny gorilla!

I dette projekt har Erik fungeret som filmisk og teknisk sparringspartner. Han var i Sisimiut under dele af optagelserne, og har blandt andet stået for stills og montager. Herudover har Erik været kreativ sparringspartner under redigeringen, komponeret musikken fra optagelserne, hjulpet med eksportering, undertekster og generel teknisk og filmisk support. Vi har samlet alt dette i titlen kreativ konsulent.