Formål

Filmen Matup Tunuani er resultatet af et større forsknings- og formidlingsprojekt, der som overordnet formål har at opnå og formidle ny viden om livet på de grønlandske kollegier.  I undersøgelsen har vi lagt vægt på primært to forhold: De unges liv og organisation på kollegiet, samt linierne og koblingerne til deres hjemby, forældre og venner. Projektet har som overordnet formål at styrke trivslen på kollegierne, for i sidste ende at kunne hjælpe til at fastholde flere i uddannelse.

I Grønland er det for mange et vilkår, at måtte rejse for at tage en uddannelse. For børn i bygderne starter det allerede i folkeskolen, og for mange andre, når de tager på efterskole. Gymnasierne og de andre ungdomsuddannelser ligger i de større byer, og hertil må mange igen rejse væk fra familien og vennerne.

I studiebyen får de unge et kollegieværelse stillet til rådighed, og de er på mange måder overladt til sig selv. Dette er for mange en situation, som de ikke har været forberedt på.

I Matup Tunuani følger vi en flok unge og deres forældre. Vi kommer dermed helt tæt på hverdaglivet på både kollegiet og i elevernes hjem, og ser de medvirkendes strategier for at tackle de udfordringer, de møder. Hermed kan kommende elever og deres forældre og venner se de udfordringer, som de kan risikere at møde. Samtidig henvender filmen sig også til både politikere og den pædagogiske verden, så der herfra kan sættes ind med  konkrete tiltag til at styrke trivslen på kollegierne.