Gode råd

Da Matup Tunuani var færdig, og de medvirkende unge havde set den, blev de for første gang direkte inddraget i projektet og fik en opgave. De skulle blive enige om seks gode råd til kommende kollegieboere og deres forældre. Her er, hvad de kom frem til.

Til elever

 • På kollegiet skal du selv lave mad, gøre rent og vaske tøj. Det kan være svært, så lær det inden du kommer.
 • Det er svært at leve for SU. Find en måde, så du også har penge sidst på måneden.
 • Du vil altid savne noget. Sådan er det bare at være studerende i Grønland! Lær at leve med det og find din egen måde at tackle det på.
 • Kom ud af værelset og vær sammen med de andre: Lav arrangementer og gør ting sammen.
 • Hvis dine forældre skal kunne hjælpe dig, skal du fortælle dem om dit nye liv – de kender det jo ikke.
 • Hvis du er i tvivl om du er klar, så er efterskole et godt skridt på vejen og en god forberedelse til kollegielivet.

Til Forældre

 • Inddrag dit barn i de daglige pligter: Madlavning, rengøring, tøjvask, indkøb, økonomi osv. På kollegiet skal de jo ordne det hele selv.
 • Hvis du kan, så besøg dit barn i studiebyen og se kollegiet.
 • Tal sammen! Tal med dit barn og aftal, hvor tit I har brug for at tale med hinanden.
 • Vis og fortæl dit barn hvor alvorligt og vigtigt det er at gå i skole. Bak op og pres det til at lave noget.
 • Vær ærlige overfor hinanden.
 • Overvej hvordan du vil tackle dit eget savn og hvor meget du vil fortælle dit barn om det. For nogen giver det mere hjemve at mærke at forældrene savner, for andre bliver det hele nemmere. Gør det, der er bedst for dit barn.